We hebben 651 gasten en geen leden online

  laatste wijziging: 02-07-2022 Kees
Datum 07-08-2022 14-08-2022 21-08-2022 28-08-2022
Tijd 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen groen groen groen
Bijzonderheden   Dopen - -
Eerste collecte Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk KIA zending Egypte
Tweede coll. Eigen pastoraat Eigen jeugdwerk Onderhoud orgel en piano Kosten kerkdiensten
Uitgangs coll. Zomerproject ZWO Zomerproject ZWO Zomerproject ZWO Onderhoudsfonds Dorpskerk
Voorganger ds. Attie Minnema ds. Reinhard van Elderen dhr. Cees van Rijn, Sneek mw. Marja Griffioen
Ouderling Erna Wilma Alwin Henk
Diaken - - - Taco
Rentmeester Joop Joop Eveline -
Collectant - - - -
Organist Kees Lamens Leo Fintelman Leo Fintelman Rob de Jong
Lector Erna Knijnenburg Henk Rolvink Alwin Vrolijk Dirk Iest
Koster Jan en GerdaLangeveld Rien Keukelaar Paul Dijkshoorn Henk van der Horst
Beamteam        
Koffie Els Conny Eva & Juliëtte Zanyuan
Creche - - - -

 

  laatste wijziging: 02-07-2022 Kees
Datum 04-09-2022 11-09-2022 18-09-2022 25-09-2022
Tijd 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen groen groen groen
Bijzonderheden Jeugdkamp Cantorij/
Dienst van Schrift en Tafel
PUUR!/
Gemeentezondag
Oecumenisch
Eerste collecte Werelddiaconaat (Myanmar) Diaconie vrije ruimte KIA Zending Syrië 2/3 PAX / 1/3 parochie
Tweede coll. Kerkomroep Kerkelijk beheer Kindernevendienst -
Uitgangs coll. Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk -
Voorganger dhr. Theo de Koning ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen/
mw. Marja Griffioen
ds. Reinhard van Elderen/
ds. Attie Minnema/diaken Dick Vrijburg
Ouderling - - - -
Diaken Taco Paul en Taco - -
Rentmeester - - Eveline -
Collectant - - - -
Organist Rob de Jong Leo Fintelman Leo Fintelman Leo Fintelman
Lector Karel van den Boogaard Dick Steeneveld Alwin Vrolijk Henk Rolvink
Koster Lori Tavasszy - - -
Beamteam        
Koffie Dirk Dieteke Anja Marian
Creche - - - -

 

  laatste wijziging: 02-07-2022 Kees
Datum 02-10-2022 02-10-2022 09-10-2022 16-10-2022 23-10-2022 30-10-2022
Tijd 10:00 uur 19:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen groen groen groen groen groen
Bijzonderheden Israëlzondag - - Dopen? - -
Eerste collecte Diaconie vrije ruimte - Werelddiaconaat Pakistan Voedselbank Haaglanden/Delft Voedselbank Haaglanden/Delft NBG Wycliffe / Bijbelvertalers
Tweede coll. Kerk en Israël - Catechese en Educatie Eigen pastoraat Eigen jeugdwerk Onderhoud orgel en piano
Uitgangs coll. Onderhoudsfonds Dorpskerk - Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk
Voorganger ds. Reinhard van Elderen - mw. Marja Griffioen ds. Reinhard van Elderen mw. M.W. Gehrels ds. Attie Minnema
Ouderling - - - - - -
Diaken - - - - - -
Rentmeester - - - - - -
Collectant - - - - - -
Organist - - - - - -
Lector Dirk Iest - Erna Knijnenburg Karel van den Boogaard Dick Steeneveld Alwin Vrolijk
Koster - - - - - -
Beamteam            
Koffie Willy   Heidi Els Zanyuan Eva & Juliëtte
Creche - - - - - -
  laatste wijziging: 02-07-2022 Kees
Datum 06-11-2022 06-11-2022 13-11-2022 20-11-2022 27-11-2022
Tijd 10:00 uur 19:00 uur 10:00 uur 10:00 uur 10:00 uur
Locatie Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk Dorpskerk
Kleur groen groen groen wit paars
Bijzonderheden - Vesper Dienst van Schrift en Tafel laatste zondag kerkelijk jaar -
Eerste collecte KIA Najaarszending Zambia - NBG Wycliffe / Bijbelvertalers Schuldhulpmaatje / Steun bij rouw Adventscollecte
Tweede coll. Kosten kerkdiensten - Kerkomroep Pastoraat PKN Kerkelijk beheer
Uitgangs coll. Onderhoudsfonds Dorpskerk - Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk Onderhoudsfonds Dorpskerk
Voorganger mw. Marja Griffioen - ds. Reinhard van Elderen ds. Reinhard van Elderen/ mw. Marja Griffioen ds. Reinhard van Elderen
Ouderling - - - - -
Diaken - - - - -
Rentmeester - - - - -
Collectant - - - - -
Organist - - - - -
Lector Henk Rolvink - Dirk Iest Erna Knijnenburg Karel van den Boogaard
Koster - - - - -
Beamteam          
Koffie Cony - Anja Dieteke Dirk
Creche - - - - -
­