We hebben 102 gasten en geen leden online

Arend en Jolinda zijn sinds 1987 via OMF Nederland uitgezonden naar Azië, eerst van 1987 tot 2013 naar Thailand en van 2014 tot 2020 naar Myanmar. Hun drie kinderen zijn in Thailand geboren, maar tegenwoordig wonen ze in Nederland en Duitsland.

Wat hebben zij gedaan in Azië?
In Thailand waren Arend en Jolinda actief met gemeentestichting en evangelisatie, en later met toerusting van voorgangers en gemeenteleiders. Vervolgens hebben zij een aantal jaren leidinggegeven aan teams van zendingswerkers die in en rondom Thailand werken.

In Myanmar hebben zij een zendingsteam geleid dat kerken en individuele christenen ondersteunt bij de verkondiging van het evangelie aan de mensen om hen heen. Dit is een grote uitdaging, omdat veel christenen niet goed weten hoe ze de boodschap van het evangelie zo kunnen verwoorden dat het overkomt bij hun medemensen, die overwegend boeddhist zijn. Het doel was om de kerken te helpen meer missionair te worden. Tegelijk hielp hun team met het opzetten van projecten om de armoede te bestrijden, zoals mensen met een handicap leren hoe ze handwerkproducten kunnen maken om in hun onderhoud te voorzien.

Hoe nu verder?
In mei 2020 droegen Arend en Jolinda hun werk in Myanmar over en momenteel zijn ze op verlof in Nederland. Later dit jaar hopen ze aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Hoewel zending vroeger vooral een zaak was van westerse kerken en zendingswerkers, is het tegenwoordig geen eenrichtingsverkeer meer. De afgelopen jaren werkten Arend en Jolinda zij aan zij met collega’s uit Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Indonesië, de Filippijnen en Zuid-Afrika. Tegenwoordig komen er ook steeds meer zendingswerkers uit Latijns-Amerika. Daarom willen Arend en Jolinda graag hun jarenlange ervaring inzetten om deze nieuwe zendingsbewegingen te ondersteunen.

New Horizons
OMF International heeft hiervoor het project New Horizons opgezet. Ervaren zendingswerkers worden uitgezonden naar verschillende delen van de wereld om nationale zendingsbewegingen te stimuleren en ondersteunen. Arend en Jolinda zijn door de OMF gevraagd om later dit jaar in Chili (Zuid-Amerika) de zendingsorganisatie ProVisión te helpen bij het toerusten van zendingskandidaten, met name voor Oost-Azië. In eerste instantie hopen zij voor een jaar te gaan, en als het succesvol blijkt kan dat uitgebreid worden.

Hoe kan ik hierbij helpen?

  1. Allereerst hebben Arend en Jolinda uw gebed nodig voor dit nieuwe initiatief. Hoewel Arend al Spaans kent, zal Jolinda eerst nog taalstudie moeten doen. Bovendien is Zuid-Amerika toch een nieuw en onbekend gebied voor hen.
  2. Om op de hoogte te blijven kunt u hun nieuws- en gebedsbrieven aanvragen. Op die manier weet u ook beter hoe u voor hun kunt bidden. U kunt zich opgeven via https://www.vandorponline.com/nieuwsbrief.
  3. Voor hun werk zijn ze afhankelijk van giften van kerken en individuele sponsors. Bid dat de benodigde financiën in de komende maanden toegezegd zullen worden.

Financiën
Arend en Jolinda van Dorp zijn dankbaar voor de jarenlange ondersteuning van hun achterban die hen draagt in gebed, maar ook financieel zorgt dat zij dit werk kunnen doen. De thuisfrontcommissie zoekt nog meer mensen die financieel willen bijdragen. Dit kan eenmalig of met een periodieke overmaking, via de stichting Hart voor de Oogst.

Giften
IBAN: NL53 INGB 0002768804 t.n.v. St. Hart voor de Oogst o.v.v. Van Dorp - New Horizons

Contact
Voor nieuws over hun werk kunt u Arend en Jolinda volgen via hun weblog (www.vandorponline.com)

 “Gaan jullie weer terug naar Myanmar?”

Deze vraag hebben we de laatste tijd regelmatig gekregen. Voordat we uit Myanmar vertrokken, hebben we het werk als veldleiders overgedragen aan een opvolger. Bovendien waren we al een tijd aan het nadenken en bidden over hoe we de volgende (en waarschijnlijk laatste) fase van ons zendingswerk zouden besteden. De komende jaren hopen wij ons te wijden aan het toerusten van de volgende generatie zendingswerkers. 

De afgelopen dertig jaar hebben grote veranderingen plaatsgevonden in de wereldzending. Steeds meer werken wij zij aan zij met plaatselijke christenen en kerken bij de verkondiging van het evangelie. Eén van de grootste veranderingen van de laatste tijd is de toenemende rol van Aziaten zelf bij het zendingswerk in Azië. De afgelopen jaren kwam bijna de helft van onze teamleden uit andere landen in Azië, zoals Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Filippijnen en Indonesië. Maar er komen ook steeds meer zendingswerkers uit andere werelddelen, zoals Afrika en Zuid-Amerika. De kerken in die landen zijn hard gegroeid en vragen nu aan OMF om te helpen bij het voorbereiden en begeleiden van zendingskandidaten. 

Daarom heeft OMF de laatste jaren mensen uitgezonden naar landen als Kenia en Brazilië. In die landen assisteren zij kerken en zendingsorganisaties die mensen willen uitzenden naar de rest van de wereld. Er zijn ook mensen nodig voor Spanje en Latijns-Amerika. Een zendingsorganisatie in Chili heeft OMF gevraagd om iemand die een jaar of langer kan komen helpen met training en mentoring van hun zendingskandidaten, met name degenen die zich voorbereiden om naar Azië te gaan. Via de OMF-afdeling New Horizons zijn wij hiervoor benaderd. 

Het lijkt misschien op het eerste gezicht niet erg logisch om zo’n grote overstap te maken van Oost-Azië naar Zuid-Amerika. Toch komt deze nieuwe richting niet zomaar uit de lucht vallen. Jaren geleden, voordat wij elkaar leerden kennen, dacht Arend erover om zendingswerk in Zuid-Amerika te gaan doen. Hij kent al Spaans, aangezien hij in zijn jeugd in Spanje heeft gewoond. Dat plan is destijds niet doorgegaan, omdat hij tijdens een zendingsconferentie eind 1982 heel duidelijk een roeping kreeg voor Oost-Azië. En niet lang daarna kregen wij verkering en begonnen ons gezamenlijke zendingsavontuur in Thailand en Myanmar. 

Enige tijd geleden kwam die oude visie voor Zuid-Amerika opnieuw naar boven, maar dan in omgekeerde richting, namelijk om de zendingsbeweging vanuit Latijns-Amerika naar Zuidoost-Azië te ondersteunen. De afgelopen jaren bracht God een aantal mensen op onze weg, uit Brazilië, Mexico, Peru en Chili, die betrokken zijn bij zendingsbewegingen in die landen.  Wij willen graag de ervaring die wij in de afgelopen 30 jaar opgebouwd hebben, gebruiken om nieuwe zendelingen toe te rusten voor hun taak. Wij hebben het dan ook op ons hart om te komende jaren te investeren in het voorbereiden van een nieuwe generatie zendingswerkers voor de 21e eeuw. Op die manier hopen wij bij te kunnen dragen aan de continuïteit van het zendingswerk in de toekomst.

Momenteel zijn wij nog volop in gesprek over onze toekomstplannen. Bovendien is het voorlopig vrijwel onmogelijk om naar het buitenland te reizen. Veel vluchten zijn geannuleerd en de meeste landen hebben hun grenzen gesloten voor buitenlanders. Daarom zijn wij heel blij dat we voorlopig in Rotterdam kunnen blijven wonen. We hopen de komende tijd meer met jullie te delen en willen jullie vragen met ons mee te bidden dat God zijn plan met ons zal duidelijk maken en bevestigen. 

­